Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Stalljour och utfodring

Stalljour innebär att man hjälper till med ridskolans hästar när det är helger (ej arbetsdagar). Man sköter ut/intag och mockning hos lektionshästarna. Utfodring till samtliga uppstallade hästar på anläggningen (både ridskolehästar och medlemsuppstallade).

Detta ingår när man har hästen uppstallad på klubben samt för de ridskoleelever som valt detta som sin ideella uppgift.

Så här går stalljour till

  1. Normalt sett börjar dagen med samling 7.30 där en helgassistenten går igenom dagen.
  2. Ge hästarna mat
  3. Utsläpp av hästar
  4. Mocka, fylla på spån i boxarna, sopa och fylla på höpåsar
  5. Ge hästarna mat
  6. Ta in lektionshästarna

Oftast är första delen klart mellan kl. 10-11, (då kan man åka hem om man vill). Sedan är det samling för intag och utfodring kl.17.15.. Det brukar vara klart vid kl. 18.00. 

En bild

Se stalljourspärmen för mer information. Text och bild finns även uppsatt i stallet på hur man mockar, men det går också fråga helgassisstenten eller någon annan på plats om du undrar något.

Kontoret skickar ett mejl i början på veckan till de som ska ha stalljour under kommande helg.

Många ridskoleelver har valt stalljour som sin ideella uppgift. Här har man möjlighet att lära sig mer om stall/häst arbete. Alla praktiska delar i att ha häst lär man sig genom att få vara med och utföra. Att vara med och släppa ut/ta in hästarna från hagen se hur de uppför sig, vem är hög/låg i rang brukar vara inspirerande. Det betyder otroligt mycket med denna hjälp på helgerna när vår personal är ledig. Alla delar i det ideella uppgifterna bidrar till att vi kan hålla nere våra ridpriser. Läs mer om ideell uppgift under Regler och villkor för ridabonnemang.

Kontoret skickar ett mail i början på veckan till de som ska ha stalljour under kommande helg. I mailet finns mer information med tid och vad som ingår i stalljouren.

När du har en häst uppstallad på SRK ingår det att ha stalljour 2 ggr/år, samt utfodning ca 1 gång var 14:de dag under ordinarie lektionsverksamhet. Övrig tid (tex lov) se separat schema som sätts upp på anslagstavlan utanför spolspiltan i stallet med privatägda hästar.

På stalljours morgonen kommer en helgassissten och går igenom vad som ska göras under dagen och hjälper till med utsläpp. När helgassistenen åkt, är det du som har häst uppstallad på klubben som är är ansvarig att allt blir gjort. Till din hjälp har du elever från ridskolan.

Utfodring och städning för uppstallade
Utfodring innebär utfodring till alla hästar uppstallade på klubben, dvs även ridskolans hästar. När ni fodrar onsdagar och söndagar ingår att ni ska städa omklädningsrum och golvet utanför stallslåpen samt ryktspiltor och vattenspilta.

Helgassistent

För hjälpa till att informera alla som ska ha stalljour så att alla vet vad som ska göras, samt för att minska riskerna vid in och utsläpp av ridskolans hästar vid stalljour, så har SRK utsedda helgassistenter enligt schemat nedan. Uppgiften som helgassissten ingår i ledarstegen.


Tack för din feedback!

Publicerad: 2022-08-02

Senast uppdaterad: 2023-03-27

Författare: Viktoria Enmark

Sponsorer