Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Enkätsvar och fortsatt arbete från juli-december 2022

Enkätsvar och fortsatt arbete från juli-december 2022

För att kunna bedriva utvecklingen framåt har Skellefteå Ridklubb sedan juli använt sig av enkäter för att kunna ta del av upplevelsen från de som avslutat sitt ridabonnemang, föreningskort och ledaruppdrag. Av de 46 enkäter som skickats ut har inkom 19 besvarade enkäter kommit tillbaka. Vi riktar ett stort tack till er som tagit er tiden att besvara enkäterna!

Stalledare:

Här fick vi in i svaren att det roligt att vara i stallet, kunna hjälpa barnen och träffa kompisar.
Anledningen till att stalledaruppdraget avslutades var tidsbrist eller tappat intresse.

Stalledarna har utbildningsträffar för att utveckla sitt ledarskap. De svarande har olika upplevelser av utbildningsträffarna, både att det har varit roligt och relevant utbildning, samt att oregelbundna utbildningstillfällen och byte av ansvarig ridlärare har gett intryck av tråkig och irrelevant utbildning. Förslag till förbättring av stalledarträffarna är att i största mån ha samma ansvarig ridlärare för stalledarutbildningar och mer hästrelaterad utbildning.

Reflektion: Inför VT -23 har vi utsett en ansvarig ridlärare som håller i utbildningen och ledarna har i början av terminen fått ta del av utbildningstillfällerna. Ledarna är indelade i 2 grupper utifrån erfarenhet av ledaruppdraget.

Ridabonnemang:

Av de som sagt upp sitt ridabonnemang är flest seniorer. Majoriteten av orsaken till uppsägningen av ridabonnemang är tidsbrist. Det finns även lektionsryttare som har tappat motivationen, tycker att det är för dyrt och vissa elever har skaffat egen häst.

För att mäta hur eleverna trivdes i gruppen fick de välja på en skala 1-6 (1-jättedåligt, 6-jättebra) 60% av svarande valde alternativ 5 och 6. Ingen elev valde 1.

Enligt 70% av de svarande hade Skellefteå Ridklubb inte kunnat ändra på något för att eleven skulle fortsätta rida.

Förslag på förbättring är att förändra upplägget för att vara med utmanande och flexibelt.

Reflektion: Roligt att så många elever trivs i sina ridgrupper.

Vi har tittat lite på upplägg runt ridgrupperna utifrån utmaningar och flexibilitet. De berörda enkäterna var från 3 olika ridnivåer:

 • en där man ville rida varannan vecka (senior) – ett upplägg som vi ser över och försöker hitta en ekonomisk hållbarhet för, men inte hittat ännu
 • en där man red varannan vecka (mulle) men vill rida varje vecka- detta tar vi med oss för att se om det finns underlag för Mulle varje vecka inför kommande terminer.
 • en från en elev i juniorgrupp som ridit ett tag men inte tycker nivån var bra- Vi har många elever i grupperna som alla deltar på olika många aktiviteter, då utvecklas man i olika takt vilket gör att nivån på gruppen ibland kan kännas låg. Här försöker vi byta grupp så nivån ska kännas bra för alla elever under utbildningens gång.

Enkät sammanställning Föreningskort

Parkeringen fungerar enligt svarande i stor utsträckning bra, men har påverkats av renoveringen av hagområdet. Gästuppstallningen är uppskattad med fräscha utrymmen. I föreningskortet ingår 4-6 ideella pass där en majoritet tycker att de ideella passen och funktionärlistorna fungerar bra. Förslag till förbättring är att förbättra instruktioner för ideella pass.

+

Påståendet ”Jag har bra tillgång till ridhuset, det finns ofta lediga tider att rida” mättes genom en skala 1-6 (1-jättedåligt, 6-jättebra) där 100% av svarande svarade 5 eller 6. Priset för föreningskortet (1100:- ) är lagom för vad som ingår i föreningskortet. Förslag till förbättring av föreningskortet var att genomföra öppen bana med tävlingsmaterial och tydligare instruktioner för funktionärer på tävling.

Reflektion: Inför 2023 förtydligades ridhuskortsabonnemangen, vi hoppas här att regler och ideella pass blev tydligare.

Tävlingssektionen har inför VT-23 planerat in aktiviteter för dem med egen häst som ”öppen bana”, träning innanför dressyrstaket samt pay and Jump/Ride

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Publicerad: 2023-02-23

  Senast uppdaterad: 2023-02-23

  Författare: Linda Hedman

  Sponsorer