Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Hållbar utveckling

En bild

Skellefteå Ridklubb jobbar kontinuerligt att utveckla verksamhetens olika delar och i detta arbete är den röda tråden Hållbar utveckling, så att klubben utvecklas på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina.

Här presenteras delar av SRKs verksamhet som kopplas ihop med de globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats..

Ridklubb för alla

Skellefteå ridklubb har en bred verksamhet som välkommnar alla männsikor utifrån deras olika förutsättningar. Klubben jobbar för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att människor och hästar ska må bra och utvecklas i trygga, jämlika och hälsosamma miljöer.

 • Alla är välkomna att kostnadsfritt pyssla om ridskolans hästar.
 • Att umgås med hästar är bra för människors hälsa då de kan få oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt.
 • All hästhantering utvecklar ledarskap och ansvarstagande, vilket även gynnar individen långsiktigt även utanför stallet.Klubben har även en ledarstege för de ungdomar som brinner lite extra för klubben, ledarskapsutveckling och hästarna vilket även ger en ökad trygghet för rideleverna.
 • Klubb för både de med egen häst och för de som inte har.
 • Många olika typer av ridlektioner för att passa olika åldrar, nivåer, inriktningar och funktionsnedsättningar. Uppkommer det behov av ridlektion som inte finns, försöker klubben lösa det på bästa sätt.
 • Utbildning
 • Tävlingar för olika inriktningar och olika nivåer men på lika villkor
 • God hästhållning som individanpassas för att ge lektionshästarna de bästa förutsättningarna till ett långt och friskt liv

 

 

 

SRKs miljöarbete

Både klubbens medlemmar och dess hästar påverkar miljön på flera sätt, men mycket görs för att minska den klimatpåverkan som uppkommer:

 • Värme från värmeverket som dessutom delvis värms av hästarnas gödsel.
 • Belysning?
 • Nytt hagunderlag som gör det lättare att mocka ordentligt och därmed minskas läckaget till mark och vatten.
 • Foder köps från lokala lantbrukare och strö köps från lokala sågverk, vilket minimerar utsläpp i samband med transport.
 • Källsortering för personal och medlemskök.
 • Ridskolans hästar utfodras med bra foder utan att ge onödliga tillskott.
 • Lokaltrafik finns tillgängligt för resor till och från anläggningen
 • Hästarnas sommarbete hjälper till att hålla ängs- och betesmarkerar öppna, så att artrikedomen bibehålls.
 • Hästarnas utrustning och hindermaterial tas väl omhand så att det håller i många år, vilket innebär att onödiga inköp minimeras.

 

 

 

Publicerad: 2024-07-08

Senast uppdaterad: 2024-07-17

Författare: Viktoria Enmark

Sponsorer

Publicerad: 2024-07-08

Senast uppdaterad: 2024-07-17

Författare: Viktoria Enmark