Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Sektioner

För varje del av vår verksamhet finns en sektion eller arbetsgrupp som jobbar med frågor som rör just den, allt för att utveckla och stimulera till engagemang. Verksamhetsgrupper kan se olika ut från år till år beroende på medlemmarnas intresse. Vissa år har vi t ex. utbildningssektion och andra voltige.

Klicka på respektive sektion för att läsa mer om vad varje just den sektionen gör och vilka som ingår i sektionernas styrelse. Saknar du en aktivitet kontakta oss på ridhus@skerid.se så hänvisar vi till rätt sektion eller berättar hur vi kan gå till väga för att anordna den.

Policy för Sektioner/ verksamhetsgrupper*


Utdrag ur Skellefteå Ridklubbs stadgar: "En sektion är ingen egen juridisk person och
är underordnad föreningens styrelse. Sektionerna ska följa styrelsens anvisningar."

SRKs sektionsarbete är en mycket viktig del av vår verksamhet. Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionen har. Sektionerna ska följa klubbens policy/styrdokument.

Alla sektioner/verksamhetsgrupper ska:

  • Vara goda ledare och förebilder
  • Utgöra kontaktnät mellan medlemmarna och styrelsen
  • Verka för delaktighet, demokrati och engagemang för klubbens hela verksamhet
  • Väl känna till och dela klubbens värdegrund

* rev. nov 2022 av Styrelsen


Tack för din feedback!

Publicerad: 2022-08-19

Senast uppdaterad: 2023-04-03

Författare: Maria Holm

Sponsorer