Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Styrelsen

Enligt Skellefteå Ridklubbs stadgar ska styrelsen svara för föreningens verksamhet och tillvara ta medlemmarnas intressen.

Enligt Skellefteå Ridklubbs stadgar Pdf, 594 kB. § 25 ska styrelsen tillse att föreningen:

"Styrelsen ska – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att särskilt tillse att föreningen

 • Följer gällande författningar och andra bindande regler
 • Följer ridsportens värdegrund
 • I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett
  utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
 • Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar.

Vidare åligger det styrelsen (särskilt) att:

 • Verka för föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa för revisorernas granskning
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
 • Varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra allmänt möte hos SvRF (i idrottonline) registrera namn och kontaktuppgifter till styrelseledamöter och firmatecknare
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad"

Tid i SRKS styrelse

Har suttit i styrelsen sedan 2015, och sedan 2019 som ordförande.

Hästbakgrund

Jag har ridit på SRK i ca 30 år som elev. På fritiden åker jag skidor, rider och vandrar i fjällen.

Erfarenheter och kompetenser

Mitt jobb är idag på Butikchef på Stadium. Det jag kan bidra med i styrelsen är många års erfarenhet av arbetsledning och har flera års erfarenhet av styrelsearbeten i andra föreningar och politiska organisationer.

Lena Karlsson

Tid i SRKS styrelse

Suttit i styrelsen sedan mars 2022.

Hästbakgrund

Glad amatör som haft hästar runt om sig mer eller mindre hela livet. Pappa höll på med travhästar, har haft egen ponny två gånger, ridit på ridskola senaste 10-15 åren. Jag har även barn som rider på ridskolan sedan 7 år tillbaka.

Erfarenheter och kompetenser

Civilekonom och fd auktoriserad revisor. Ekonomi och verksamhetsanalys är min grej. Suttit i många ledningsgrupper. Jobbar idag som Chefcontroller och ingår i förvaltningsledningen för Utbildning och Arbetsmarknad (Skellefteå kommun).

Marie Mandalh

Tid i SRKS styrelse

Invald 2018

Hästbakgrund

Min önskan som barn var att få en egen häst. Ridskola var inte möjligt men jag passade på att rida så fort det gavs en möjlighet till det. Jag började rida i vuxengrupp på Skellefteå ridklubb något år efter millennieskiftet. Efter flera års paus då jobb och små barn gjorde att tiden inte riktigt fanns så började jag om igen runt 2015. Rider fortfarande idag på lektion och stortrivs med det.

Erfarenheter och kompetenser

Jag kan lite om mycket efter en yrkesbana som framför allt bestått av jobb inom kultursektorn och besöksnäringen. Den valberedning som fanns då kände till mitt tidigare engagemang i föreningslivet och erfarenheter yrkesmässigt. Idag arbetar jag som nämndsekreterare på Skellefteå kommun.

Anna Ersson

Tid i SRKS styrelse

Suttit i styrelsen sedan 2017

Hästbakgrund

Började rida vid 6 -år på Skellefteå Ridklubb, varit med i Minisektionen, Ungdomssektionen, Tävlingsryttare m.m. Efter ett längre uppehåll började jag om som lektionsryttare i vuxen ålder. Har idag 2 barn som rider och är engagerade i Skellefteå Ridklubb.

Erfarenheter och kompetenser

Erfarenhet av ledarskap, marknadsföring, sponsring, kommunikation som jag hoppas kunna bidra med i styrelsen.


Lena Forsgren 

 

 

 

Maria Johansson

 

 

  

 


Sofia Ek

Tid i SRKS styrelse

Är ordförande i tävlingssektionen och blev styrelsemedlem 2021.

Hästbakgrund

Har på lite olika sätt hållit på med hästar hela livet både i Sverige och i England. Allt från att som ung galoppera omkring barbacka på grannarnas ponnyer, till köra travhäst, rida lite Monte, rida dressyr och hoppa. Har varit medlem i SRK sen jag flyttade hem från England för 25 år sedan. Har därefter dels ridit egna lektioner och dels som förälder följt mina två flickors ridutbildning från ponnyidrottskolan upp till tävlingsgrupp och gymnasieskolans LIU. Numera äger vi hästen Cassano som flickorna tävlar i hoppning och jag rider dressyr och uteritter på. Cassano står uppstallad på SRK.

Erfarenheter och kompetenser

Är legitimerad sjuksköterska och arbetar som chef inom Akutsjukvården. Har utbildning i och erfarenhet av arbetsledning, vilket jag även har nytta av i styrelsearbetet.

Yvonne Lindström

Tid i SRKS styrelse

Sedan 2019

Hästbakgrund

Hästar är och har varit en stor del av mitt liv. Har ägt och utbildat en antal hästar under årens lopp. Står uppstallad på SRK sedan 2011 med hästen Vinning Brage som tävlas i westernridning.

Erfarenheter och kompetenser

Lärare/pedagog med lång yrkeserfarenhet. Engagemang för ridskolan, dess utemiljö och ridvägar.

 

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen har en fast ledamotplats i styrelsen. Det är orförande och/eller vice ordförande som representerar US i styrelserummet.

Mer information om Ungdomssektionen hittar ni på deras sida Ungdomssektionen

Anita Lundberg

Tid i SRKS styrelse


Hästbakgrund

Har egen häst (Pharos som är ett varmblod). Har nu hängt på SRK i 8 år tillsammans med mitt barnbarn sett hur hen har utvecklats och mått gott i stallet hittat nya kompisar och vi har tillsammans lärt oss så mycket av all hantering med hästarna

Erfarenheter och kompetenser

Min drivkraft i styrelsen är sammanhållning, vetskapen om hästarnas påverkan på mående och personlig utveckling. Hästar för mig är som yoga eller mindfullness

Linda Hedman

Se information under Personal

Amelia Andersson

Se information under Personal

Har du förslag på någon som skulle passa i vår styrelse? Kontakta någon i valberedningen direkt, eller skicka ett mail till Ridhus@skerid.se och skriv i Rubriken att det är till Valberedningen

Annica Bray

 

 

 Annelie HedqvistSkellefteå Ridklubb är under ständig utveckling. Se nedan på pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

Hagar

Underlaget i hagarna har under många år varit undermåligt och styrelsen har jobbat länge för att kommunen ska åtgärda dessa. Arbetet påbörjades våren 2022 och beräknas vara färdigställt under 2023 Läs mer här Pdf, 1.7 MB.

Projekt SvRF

Framtid SRK- för ett tryggare stall med fler aktiviteter har vi sökt ett projekt hos SvRF. Vi har under hösten 2022 fler vuxna i stallet för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver.

Styrelse-utbildning

Föreningsstyrelsen har utbildning under året tillsammans med SISU om styrelsearbete. US/MINI har under terminen genomfört styrelsedagar tillsammans med SISU Västerbotten


Avslutade projekt


FibersandGenom ett projekt under vintern 2021/2022 genomfördes ett byte till fibersand i nya ridhuset. Vi tackar alla som gjort detta möjligt


Ny hemsida

Idrott online, som den gamla hemsida var uppbygg på, läggs ned vid årskiftet 22/23, samt att den gamla hemsidan upplevdes som svår att hitta.Den nya hemsidan är under uppbyggnad och vi har en grupp som arbetar med att bygga upp sidan. Den nya sidan ska innehålla relevant information, vara lätt att hitta i och ha formulä för anmälningar. Har du åsikter om innehållet? Kontakta kontoret

En skrivelse till styrelsen är ett dokument som styrelsen behöver ta upp i styrelserummet samt lämna ett beslut på. En skrivelse ska innehålla namn på den som lämnar in den så att styrelsen kan återkoppla. En skrivelse ska inte förknippas med ett förslag till verksamheten som lämnas till oss via Idélådan i stället.

Skrivelse till styrelsen
Vad är bakgrunden och anledning till att du skriver skrivelsen? Skriv även gärna konkreta exempel, så att det blir lättare att förstå.

Beskriv så utförligt som möjligt din skrivelse

Beskriv på vilket sätt fler medlemmar skulle kunna ha glädje av din skrivelse

Föreslå ett eller flera beslut som du tycker att styrelsen ska ta

En motion är ett förslag om en förändring som årsmötet har befogenhet att rösta och besluta om. Se beslutsta Styrelsen kommer att läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen skriver ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag publiceras med övriga årsmöteshandlingar.

Är du osäker på vad som är en motion så kan du fundera om din fråga är relevant för årsmötet att besluta om. Ett beslut på årsmötet kan bara ändras av ett nytt årsmöte/allmänt möte.

Är ditt förslag inte en motion så kan det vara en skrivelse som styrelsen tar upp på ett styrelsemöte och tar beslut i alt. ett förslag till veksamheten som verksamheten beslutar om och svarar på.

Motion till årsmöte
Vad är bakgrunden och anledning till att du skriver motionen? Skriv även gärna konkreta exempel, så att det blir lättare att förstå.

Beskriv så utförligt som möjligt din motion.

Beskriv på vilket sätt fler medlemmar skulle kunna ha glädje av din motion

Föreslå ett eller flera beslut som du tycker att årsmötet ska ta, för om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som årsmötet kanske godkänner i stället.

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Föreslå personer till styrelseN!

Nyheter från styrelsen

 • Årsmöte 26/2 kl 19,00

  Kallelse till årsmöte som hålls i cafeterian nya ridhuset. Den 26/2 kl 19,00Dagordning och övriga do...
 • Bidra till styrelsearbetet 2023

  Nu har valberedningen påbörjat sitt arbete för att jobba fram ett förslag för en riktigt bra styrels...


Tack för din feedback!