Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Styrelsen

Enligt Skellefteå Ridklubbs stadgar ska styrelsen svara för föreningens verksamhet och tillvara ta medlemmarnas intressen.

Enligt Skellefteå Ridklubbs stadgar Pdf, 594 kB. § 25 ska styrelsen tillse att föreningen:

"Styrelsen ska – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att särskilt tillse att föreningen

 • Följer gällande författningar och andra bindande regler
 • Följer ridsportens värdegrund
 • I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett
  utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
 • Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar.

Vidare åligger det styrelsen (särskilt) att:

 • Verka för föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa för revisorernas granskning
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
 • Varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra allmänt möte hos SvRF (i idrottonline) registrera namn och kontaktuppgifter till styrelseledamöter och firmatecknare
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad"

Anita Lundberg

Tid i SRKS styrelse


Hästbakgrund

Har haft flera egna hästar och har stallplats på SRK. Har nu hängt på klubben i 10 år tillsammans med mitt barnbarn sett hur hen har utvecklats och mått gott i stallet hittat nya kompisar och vi har tillsammans lärt oss så mycket av all hantering med hästarna

Erfarenheter och kompetenser

Min drivkraft i styrelsen är sammanhållning, vetskapen om hästarnas påverkan på mående och personlig utveckling. Hästar för mig är som yoga eller mindfullness

Tid i SRKS styrelse

Invald 2023

Hästbakgrund

Började rida på SRK vid 11 års ålder och i den sk tävlingsgruppen ca 7 år senare, och har ridit i den sedan dess, med uppehåll under ett par år för studier på annan ort. Jobbade även under ett antal år som timanställd ridinstruktör och har haft många olika ideella uppgifter i föreningen genom åren. Har tränat och tävlat både dressyr och hoppning, hjälpt till i perioder med privatägda hästar, just nu hjälper vi till med Farre som står på SRK. Har en dotter som också rider på ridskolan och som nu börjat ledarstegen Ledarskapsutbildning Steg 1.

Erfarenheter och kompetenser

Har i arbetslivet jobbat mycket med miljö och arbetsmiljöfrågor inkl framtagande och förbättringar av arbetssätt på olika nivåer i företag. Gillar problemlösning, strukturera, utveckla och förbättra!

Maria Lindström

Tid i SRKS styrelse

Har tidigare varit kassör i styrelsen och är nu tillbaka sen våren 2024.

Hästbakgrund


Erfarenheter och kompetenser


Elisabeth Eriksson

Tid i SRKS styrelse

Invald mars 2023

Hästbakgrund

Jag har varit på SRK sen jag var ca 10 år. Jag började som lektionsryttare, sen hjälpte jag till på privathästar, och när jag så småningom skaffade egen häst så var jag aktiv i privathästsektionens styrelse som fanns för ganska länge sedan.
Jag har också tävlat mycket tidigare, och varit timanställd ridinstruktör kvällstid på SRK, men det är länge sedan nu. Av olika orsaker så har jag haft ett längre uppehåll med den egna ridningen, men har börjat om med den och är jätteglad för det. Jag har två vuxna döttrar som också är intresserade av hästar, varav en är mer aktiv i det just nu. Vi äger en häst som står på SRK och som heter King Creol.

Erfarenheter och kompetenser

Jag jobbar som polis, ungdomsutredare. Jag gillar att jobba med ungdomar på olika sätt, och att kunna vara med och ge förutsättningar för att må bra och utvecklas.
Jag försöker ha en positiv inställning till det mesta. Jag är organiserad, noggrann och engagerad.

Sofia Ek

Tid i SRKS styrelse

Är ordförande i tävlingssektionen och blev styrelsemedlem 2021.

Hästbakgrund

Har på lite olika sätt hållit på med hästar hela livet både i Sverige och i England. Allt från att som ung galoppera omkring barbacka på grannarnas ponnyer, till köra travhäst, rida lite Monte, rida dressyr och hoppa. Har varit medlem i SRK sen jag flyttade hem från England för 25 år sedan. Har därefter dels ridit egna lektioner och dels som förälder följt mina två flickors ridutbildning från ponnyidrottskolan upp till tävlingsgrupp och gymnasieskolans LIU. Numera äger vi hästen Cassano som flickorna tävlar i hoppning och jag rider dressyr och uteritter på. Cassano står uppstallad på SRK.

Erfarenheter och kompetenser

Är legitimerad sjuksköterska och arbetar som chef inom Akutsjukvården. Har utbildning i och erfarenhet av arbetsledning, vilket jag även har nytta av i styrelsearbetet.

Yvonne Lindström

Tid i SRKS styrelse

Sedan 2019

Hästbakgrund

Hästar är och har varit en stor del av mitt liv. Har ägt och utbildat en antal hästar under årens lopp. Står uppstallad på SRK sedan 2011 med hästen Vinning Brage som tävlas i westernridning.

Erfarenheter och kompetenser

Lärare/pedagog med lång yrkeserfarenhet. Engagemang för ridskolan, dess utemiljö och ridvägar.

 

Linda Critchley

Tid i SRKS styrelse

Invald våren 2024

Hästbakgrund

Spenerade många ungdomsår på SRK och rider nu på lektion en gång i veckan

Erfarenheter och kompetenser

Jobbar som advokat

 

Anneli Hedlund

Tid i SRKS styrelse

Invald våren 2024

Hästbakgrund

Rider på lektion och även medlem i Ridskolesektionen sedan många år tillbak. För ett antal år sedan även haft en aktiv dotter som ridit i ledargrupp.

Erfarenheter och kompetenser

 

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen har en fast ledamotplats i styrelsen. Det är orförande och/eller vice ordförande som representerar US i styrelserummet.

Mer information om Ungdomssektionen hittar ni på deras sida Ungdomssektionen

Susanne Lindberg

Tid i SRKS styrelse

Har suttit i styrelsen sedan 2015, och mellan 2019-2022 som ordförande.

Hästbakgrund

Jag har ridit på SRK i ca 30 år som elev. På fritiden åker jag skidor, rider och vandrar i fjällen.

Erfarenheter och kompetenser

Mitt jobb är idag på Butikchef på Stadium. Det jag kan bidra med i styrelsen är många års erfarenhet av arbetsledning och har flera års erfarenhet av styrelsearbeten i andra föreningar och politiska organisationer.

Emmy Gustavsson Wass

Tid i SRKS styrelse

Invald våren 2024

Hästbakgrund

Rider på lektion och har döttrar som även de rider på lektion.

Erfarenheter och kompetenser


 

Linda Hedman

Se information under Personal

Amelia Andersson

Se information under Personal

Har du förslag på någon som skulle passa i vår styrelse? Kontakta någon i valberedningen direkt, eller skicka ett mail till Ridhus@skerid.se och skriv i Rubriken att det är till Valberedningen

Sofia Gullholm

 

 

 Erika LångSkellefteå Ridklubb är under ständig utveckling. Här är de aktuella projekt som vi driver.

Pågående större/långsiktiga projekt

Ridväg och skjutbana

Vid ridvägen som går uppför berget ligger en skjutbana som styrelsens arbetat med i flera år för att den ska flyttas.

Sponsorer

Under ett antal år har det saknats ideella krafter som jobbat med sponsorer, men nu har en grupp från styrelsen tagit tag i detta. De ser över material som finns, kontaktar aktuella och tidigare sponsorer mm.


Avslutade projekt

Spång över dike

En spång byggdes under hösten 2022 över bäcken så att det går rida över till vägarna i norra Bergsbyn

Hagar

Underlaget i hagarna har under många år varit undermåligt och styrelsen har jobbat länge för att kommunen ska åtgärda dessa. Arbetet påbörjades våren 2022 och var färdigställt under 2023 Läs mer här Pdf, 1.7 MB.

Projekt SvRF

Framtid SRK - för ett tryggare stall med fler aktiviteter är projekt som vi ansökt pengar till hos SvRF. Under hösten 2022 hade vi fler vuxna i stallet för att säkerställa att alla får extra hjälp.

Fibersand

Genom ett projekt under vintern 2021/2022 genomfördes ett byte till fibersand i nya ridhuset. Vi tackar alla som gjort detta möjligt

Ny hemsida

Idrott online, som den gamla hemsida var uppbygg på, lades ned vid årskiftet 22/23. Den gamla hemsidan upplevdes även som svår att hitta i, så målet med den nya hemsidan var att den skulle innehålla relevant information, vara lätt att hitta i och ha formulär för anmälningar mm Den nya hemsidan skapades under hösten 2022 av den grupp idella krafter med olika bakgrund. Har du åsikter om hemsidans innehåll eller uppbyggnad? Kontakta kontoret Länk till annan webbplats.

En skrivelse till styrelsen är ett dokument som styrelsen behöver ta upp i styrelserummet samt lämna ett beslut på. En skrivelse ska innehålla namn på den som lämnar in den så att styrelsen kan återkoppla. En skrivelse ska inte förknippas med ett förslag till verksamheten som lämnas till oss via Idélådan i stället.

Skrivelse till styrelsen
En motion är ett förslag om en förändring som årsmötet har befogenhet att rösta och besluta om. Se beslutsta Styrelsen kommer att läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen skriver ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag publiceras med övriga årsmöteshandlingar.

Är du osäker på vad som är en motion så kan du fundera om din fråga är relevant för årsmötet att besluta om. Ett beslut på årsmötet kan bara ändras av ett nytt årsmöte/allmänt möte.

Är ditt förslag inte en motion så kan det vara en skrivelse som styrelsen tar upp på ett styrelsemöte och tar beslut i alt. ett förslag till veksamheten som verksamheten beslutar om och svarar på.

Motion till årsmöte
Vad är bakgrunden och anledning till att du skriver motionen? Skriv även gärna konkreta exempel, så att det blir lättare att förstå.

Beskriv så utförligt som möjligt din motion.

Beskriv på vilket sätt fler medlemmar skulle kunna ha glädje av din motion

Föreslå ett eller flera beslut som du tycker att årsmötet ska ta, för om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som årsmötet kanske godkänner i stället.

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Föreslå personer till styrelseN!

Nyheter från styrelsen


Tack för din feedback!