Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Ridabonnemang och avgifter

När du blir antagen och tackar ja till en plats i en ridgrupp tecknar vi ett ridabonnemang samt ett medlemskap i föreningen. Ridabonnemanget gäller tillsvidare. Skriftlig uppsägning krävs, senast 1 maj för höstterminen och senast 1 november för vårterminen. När du betalar första fakturan godkänner du villkoren för ridabonnemang. För utförliga regler och villkor, se nedan.

* Dessa regler är beslutade av SRK:s styrelsen 2018-12-16, utom regler för "Rida i stället för" som beslutades 2018 av Verksamheten.

Medlemsavgift

Alla elever på ridskolan måste vara medlemmar i klubben. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Som medlem omfattas man av en särskild försäkring. Läs mer under Medlemsskap.

Abonnemangsavgift = ridavgift

Ridabonnemanget har två faktureringsperioder:

Hösttermin och vårtermin.

Allmänt

Ridskolan förbehåller sig rätten att ändra ridtid och gruppindelning när så erfodras. Vi tar hänsyn till era önskemål så långt det praktiskt är möjligt.

Nya elever

Nya elever får lov att säga upp sitt abonnemang inom högst tre lektionstillfällen utan extra avgift.

Uppsägning

 • Uppsägning av abonnemanget ska ske skriftligen.
 • Har terminen börjat sker ingen återbetalning utom i vissa fall - se nedan.
 • Uppsägning ska ske senast 1 maj för höstterminen och senast 1 november för vårterminen.
 • Försenad uppsägning debiteras med 200:-

Sjukfrånvaro (korttid)


Blir eleven skadad eller sjuk och på så sätt förhindrad att delta i ridningen flera veckor i rad behåller man platsen i gruppen. Avdrag på ridavgiften görs på kommande termins faktura för minst 4 och max 8 sammanhängande tillfällen. Sjukfrånvaro ska styrkas med läkarintyg.

Graviditet/sjukfrånvaro (lång tid)

Elever som blir gravida/långtidssjuka under pågående termin och inte får rida för läkare får säga upp sitt abonnemang och få tillbaka ridavgiften vid uppvisande av läkarintyg. Administrationsavgift för två ridtillfällen debiteras. Eftersom abonnemanget upphör kan plats i ridgruppen inte garanteras vid eventuell återkomst.

Flyttning från orten

Elev som flyttar från Skellefteå kommun kan beviljas återbetalning i enlighet med reglerna för graviditet/långtidssjukfrånvaro ovan. Flytten ska styrkas med flyttintyg.

Rida i stället för


I vuxengrupper finns möjlighet att överlåta ridtillfälle eller byta mellan varandra om man inte kan komma en vecka. Läs mer under Rida i stället för Pdf, 349.8 kB..

Ideell uppgift

Ideell uppgift ingår i ridabonnemanget. Se nedan för mer information om valmöjligheter.


För hålla nere kostnaderna hjälper alla ridelever till ideellt i klubben med uppgifter som stalljour, bakning eller hjälp vid olika aktiviteter.

Juniorer

En valbar insats/termin.

För barn är under 10 år gäller bakning. Vill man ha en annan uppgift kan man ansöka om det.

Seniorer

En valbar insats/termin + städning av ekonomidelen tillsammans med ridgruppen i samband med ridningen 2 ggr/termin.

Valbara grupper

Nedan finns exempel på ideella uppdrag som du kan välja mellan.

Mailadress

Vi behöver din mailadress så att vi kan skicka dig information om din ideella uppgift. I annat fall anslås informationen på anslagstavlan.

Familjer

Om ni är flera familjemedlemmar som rider kan det vara bra att få uppgifter ni kan göra tillsammans. Meddela oss i så fall att ni tillhör samma familj.

Byta ideell insats

Vill du byta ideell insats? Meddela oss genom mail senast 1/12 för vårterminen och 1/6 för höstterminen. När listorna är publicerade kan man inte byta uppgift annat än mellan varandra.

Frånvaro

De som skickar en ersättare vid en uppgift måste meddela detta till kansliet i förväg.

Uteblir man från sin insats ersätts den med en ny.


Här är några exempel på ideella uppgifter som du kan utföra som ridelev.

Sektion/ verksamhetsgrupp

Om du sitter med i en sektion så väljer du detta alternativ, Kom bara ihåg att ange vilken sektion du är aktiv i.

Stalljour

Tillsammans med en kunnig person hjälper du till en helgdag att ge hästarna mat, släppa ut och ta in hästarna i hagen, mocka och fylla på spån, fylla höpåsar och sopa stallet. Tid cirka 6 timmar.

Baka

För att kunna sälja fika vid olika aktiviteter behövs hjälp med att baka fikabröd. Du bakar cirka 4 gånger/termin.

Stå i cafeterian

Under våra aktiviteter behövs folk som arbetar i cafeterian. Tid cirka 6 timmar.

Låsa anläggningen

Du ansvarar för att låsa hela anläggningen en kväll/vecka under terminsridningen. Detta kan kanske passa dig som rider i sista gruppen en kväll?

Övernatta

Vid vissa aktiviteter behövs hjälp av en vuxen (över 18 år) som sover över på anläggningen. Det kan vara en natt under ett ridläger eller när vår ungdomssektion anordnar en övernattningsaktivitet. (1 natt/termin)

Övrigt

Du kan också komma med eget förslag på aktivitet som ger mervärde för Skellefteå Ridklubb. Vi har ju en stor anläggning, äger en maskinpark som vi själva servar och underhåller och bygger och underhåller våra hagar själva, så vi har behov av händiga som vill hjälpa oss att hålla anläggningen i skick. Skriv ned vad du kan bidra med så kontaktar vi dig.

Sponsring

Värva en sponsor som bidrar ekonomiskt till föreningen med 5000:- /år.


TACK för Din insats!

Alla uppgifter är viktiga för att vi ska få en väl fungerande verksamhet!

De senaste åren har vi hjälpts åt att sälja produkter från Ravelli. Detta har resulterat i att ridskolan kunnat köpa in flera nya hästar till ridskolan - fantastiskt!

När det är dags för försäljning kommer information om det på hemsidan och anslagtavlan.

Tips och idéer på annat vi kan sälja mottas av oss med glädje. Skicka mail till ridhus@skerid.se med dina idéer.

TACK för Din insats!

Avgifter och fakturor

Prislista

Avgifter ridlektion

 • Avgiften baceras på lektionstid 40-50 minuter samt antal 6-12 elever i ridgruppen. För aktuellt ridpris i din ridgrupp maila oss ridhus@skerid.se. 
 • För vad som gäller kring ridabonnemang på vår ridskola - se Regler och villkor för ridabonnemang
 • Pris för ridlektionerna justeras oftas inför hästterminen.
 • Ridning är fr.o.m. 2018 klassat som friskvård. Kontakta kontoret, så du får ditt kvitto som du sedan kan använda till ditt friskvårdsbidag hos din arbetsgivare.

Avgifter medlemsskap

 • Medlemsskapet är kalenderår, vid varje nytt år kommer en medlemsfaktura till alla som varit medlem föregående år. Läs mer under Medlemsskap och förmåner

Avgifter aktiviteter

 • Avgifter för våra aktiviteter finns på anmälningsbladet/inbjudan
 • OBS! Alla våra aktiviteter/kurser tillämpar bindande anmälan vilket betyder att man betalar även om man måste avboka.

Faktura via e-post eller autogiro

 • Vi fakturerar till din mailadress, detta innebär att dina fakturor kommer på mailen.
 • Vill du inte ha fakturan på mail tillkommer pappersfaktureringsavgift.
 • Vill du delbetala via autogiro (gäller endast ridabonemang) maila ridhus@skerid.se så får du mer information.


Tack för din feedback!

Publicerad: 2022-08-02

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Författare: Viktoria Enmark

Säkerhet och trivselregler

Vi har säkerhet och trivselregler för alla i föreningen, här kan du läsa vad som gäller dig som rider på lektion.  Detta styr oss

Sponsorer