Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

“Ledarskap är handling, inte en position.”
Donald H. McGannon

Ledarskap

Skellefteå Ridklubb erbjuder en utbildningsplan för ledare i föreningen som vi kallar Ledarstegen. Ledarstegen är frivillig och finns för de medlemmar som är extra intresserade av föreningen, hästarna, ledarskap och stallsysslor. I utbildningen får eleven bland annat lära sig om hästhantering, stallskötsel, ledarskap och att hjälpa till med undervisning till andra.

Ledarstegen

Det övergripande målet med Ledarstegen är att eleven, genom att lära sig tillsammans med andra, få en bred kunskap kring hästar, hästhållning och ledarskap. De ska känna sig trygga med att arbeta med hästarna och ledarskapet att på olika sätt och att ge en bra grund för sitt fortsatta hästintresse. Varje nivå i Ledarstegen har en egen utbildningsplan som visar hur man på varje nivå fyller på sin kunskapsbank, både teoretiskt och praktiskt.

Alla nivåer av ledare i stallet har viktiga uppdrag som behövs och gör skillnad för andra ridelever, deras vårdnadshavare och för ridskolan som helhet. Kom ihåg att ledarskap är även väldigt lärorikt. Man lär sig bland annat att ta ansvar, hjälpa andra, samarbeta och bidra till en trevlig och välkomnande miljö som är till för alla.

Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap i föreningen, kontakta kontoret.

Det första steget i SRKs Ledarestege är att hjälpa till som ledare för Mullegrupperna eller på Prova-på ridningen. Rekommenderad miniålder är 10 år. Man ska självständigt kunna sadla och tränsa ponnyerna på stallet, samt kunna leda hästen i skritt och trav. I slutet på sommarlovet bjuder ridskolan in alla intresserade till ett par timmars utbildning. Se inbjudan under nyheter och anslag,

Mullegrupper

När de allra yngsta medlemmarna ska lära sig rida och ha roligt i
stallet behöver de kunniga och engagerade ledare som hjälper dem att känna sig trygga i
stallet. Mullegrupperna har lektioner varannan vecka.

Prova-på ridning

Prova-på ridning är för de som vill testa att rida. Här är alla välkomna, ung som gammal, för att prova på ridning. Det är Ungdomssektionen som ansvarar för den här aktiviteten. Vill man hjälpa till att leda på Prova-på ridningen anmäler man sig till respektive tillfälle, på listan som sitter uppe på anslagstavlan utanför sadelkammaren.

Som stalledare hjälper du andra elever i stallet genom att erbjuda hjälp vid behov med t ex att sadla och tränsa och svarar på frågor som kan dyka upp.

Som stalledare hjälper du till 1 dag/vecka, på en dag när man själv inte rider. Du följer en eller flera fasta ridgrupper, där du exempelvis sköter upprop, hjälper till vid uppsittning och medverkar i manegen vid undervisningen. Stalledare kan även ha andra uppgifter som exempelvis stallsysslor, t ex att duscha en häst, mocka någon box eller sopa ett utrymme mm.

Stalledare utför även viss undervisning till de yngsta barnen i stallet genom att de lär ut borstning och har gruppstärkande övningar tillsammans med ridgrupper.

Stalledare känns i stallet genom att de bär jackor märkta med texten ”Stalledare”.

Stalledare är Skellefteå Ridklubbs ansikte utåt. Därför läggs stor vikt i utbildningen på föreningsteknik och klubbens ledstjärnor.

Förkunskaper

 • Du ska känna dig säker på att gå in till och vända alla hästar.
 • Du ska ha goda kunskaper om borstning, kratsa hovar, sadling och tränsning.
 • Du trivs i stallet och gillar barn och vill lära dig mer om ledarskap.
 • Du känner till regler och rutiner i stallet.

Ansvarstagande

 • Du ska ta ansvar, vara en god förebild, välkomna alla och behandla alla med respekt.
 • Du ska reagera om du ser att någon inte mår bra eller är utsatt på något sätt eller om något inte fungerar, genom att meddela det till ridlärarna.
 • Du ska passa tider och meddela om du inte kan komma.
 • Du ansvarar för att byta med någon om du inte kan.
 • Du ska ha en nära kontakt med ridlärarna och våga ställa frågor.

Kontinuerlig utbildning

Stalledare har utbildningsträffar ca 1 gång per månad. Utbildningen innefattar bl.a. SRKs ledstjärnor, stalltjänst, lättare sårvård, longering och ridning. Utbildning gällande ledarskap ingår varje dag man är stalledare.

Under påsk och jullov erbjuds stalledarna hyrning/kurs till reducerat pris.

Intresseanmälan

Du kan anmäla ditt intresse för att bli stalledare genom att mejla till ridhus@skerid.se. Du ställs då i kö. Rekommenderad miniålder för att bli stalledare är 12 år.

Årlig uppstartsutbildning

I slutet av sommarlovet bjuder ridskolan in stalledare till utbildning.

Information och inbjudan till denna utbildning läggs ut på hemsidan och om man stått på kölistan får man ett mejl med inbjudan. I samband med detta utbildningstillfälle planeras vilka stalledare som hjälper till på de olika dagarna och vilka grupper man blir knuten till.

Dessa steg innefattar ett utökat ledarskap och ansvar.

I dessa steg tas inte nya elever in varje år, utan intaget beror på hur många elever som redan är i steg 1-3 sedan tidigare. Detta för att det ska finnas möjlighet att ta hand och utbilda elever på ett bra sätt. Intaget till dessa steg baseras både på ålder och hur länge man varit extra engagerad i klubben. Anmäl ditt intresse genom att maila till oss.

Generell beskrivning av utbildningsstegen

 • Steg 1 – Följer en elev i Steg 3 i utbildningen
 • Steg 2 a - Leder utbildningsaktivitet med stöd av mentor
 • Steg 2 b – Leder aktivitet självständigt
 • Steg 3 - Mentor till elev i steg 1

Utbildning

Allt eftersom eleven fått kunskaper i de olika delarna, så erbjuds möjligheter att välja aktiviteter man brinner lite extra för. En del vill bli ridinstruktörer, andra vill hjälpa till att döma på ridskoletävlingar, eller hjälpa till att anordning lokala/regionala tävlingar mm. Elever i dessa utbildningssteg hjälper även till som helgassistenter, har stalljour, är ansvariga på lovhyrningar, hjälper till på Pay and ride/jump och lokala/regionala tävlingar mm som en del i utbildningen. Det kan upplevas som tidkrävande och det är viktigt att det finns en sund balans, så att även skolan orkas med. Vi vill ha en öppen dialog med alla våra ledare så de känner att de vågar berätta om det skulle vara mycket i skolan under en period- vi anpassar efter individen.

När man gått steg 3 finns chans till specialisering beroende på vad eleven är intressad av.

Elever som gått ledarstegen 1-3 får möjligheten att specialicera sig, det kan vara att man vill vidare utbilda sig som ridungdomsledare med mål att bli ridlärare, bli anvsvarig i en sektion eller i en aktivietet. Beroende på vad eleven önskar så anpassas ev. fortsatt utbildning.

De elever som gått ledarstegen 1-3 samt specialiserat sig för att kunna hålla lektioner på egen hand, ingår klubbens vikariepool. De kan vikariera när någon ridlärare är sjuk, samt kan ha egna grupper någon gång i veckan.

Dessa personer har bred kundskap om föreningen och kan genomföra lektioner utefter befintliga lektionsplaneringer.

De är med på kontinuerliga interna vidareutbildningar samt...

Är du inte intresserad av ovanstående ledarbitar, men drömmer om att bli tex dressyrdomare, hoppdomare eller banbyggare, så kan föreningen självklart stötta dig även i detta. Kontakta kontoret och berätta vad du drömmer om, så berättar de hur föreningen kan stötta dig.

Publicerad: 2022-08-04

Senast uppdaterad: 2023-01-02

Författare: Viktoria Enmark

Sponsorer