Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

“Ledarskap är handling, inte en position.”
Donald H. McGannon

Ledarskap

Medlemmar som är extra intresserade erbjuder vi utbildning i hästhantering, stallskötsel och ledarskap. Utbildningen sker enligt utbildningsplanen nedan.

Ledarstegen

Målet för vår ledarstege är att ge eleven en bred kunskap om hästar, hästhållning och ledarskap genom att lära sig tillsammans med andra och ge en bra grund i deras fortsatta hästintresse. Eleverna ska känna sig trygga i arbetet med hästarna och i ledarskapet.

På varje nivå i ledarstegen finns en separat utbildningsplan med syfte att fylla på elevens teoretiska och praktiska kunskapsbank,

Alla stallets ledare är viktiga, oavsett nivå, och gör skillnad för andra ridelever, deras vårdnadshavare och för ridskolan som helhet.

Ledarskap är väldigt lärorikt! Man lär sig att ta ansvar, hjälpa andra, samarbeta och bidra till en trevlig och välkomnande miljö för hela föreningen. Är du intresserad av att utveckla ditt ledarskap i föreningen, kontakta kontoret.

För att delta i detta första steg i vår ledarstege måste man självständigt kunna sadla och tränsa en ponny i stallet och sedan leda den i skritt och trav. Rekommenderad miniålder är 10 år.

Ridskolan bjuder in alla intresserade till ett par timmars utbildning i slutet av sommarlovet. Se inbjudan under nyheter och anslag!

Mullegrupper

Mullegrupperna består av våra allra yngsta medlemmar. För att de ska kunna lära sig rida och ha roligt i stallet behöver de kunniga och engagerade ledare som hjälper dem att känna sig trygga. Mullegrupperna har lektioner varannan vecka.

Prova-på-ridning

Prova-på-ridningen är till för alla, unga som gamla, som vill testa hur det är att rida, Ungdomssektionen ansvarar för den här aktiviteten. Vill man hjälpa till att leda på Prova-på-ridningen anmäler man sig till respektive tillfälle på listan som sitter uppe på anslagstavlan utanför sadelkammaren.

Som stalledare finns du på plats för att hjälpa andra elever med till exempel sadling och tränsning och svara på frågor som dyker upp. Du hjälper till en dag per vecka (då du själv inte rider) och följer en eller flera fasta ridgrupper genom att exempelvis sköta upprop, hjälpa till vid uppsittning och att medverka i manegen vid undervisningen. Stalledare kan även ha andra uppgifter, som att duscha en häst, mocka någon box eller sopa ett utrymme. De kan även utföra viss undervisning av de yngsta barnen genom att lära ut borstning eller ha gruppstärkande övningar med ridgrupper.

Stalledarna är Skellefteå Ridklubbs ansikte utåt. Därför läggs stor vikt i utbildningen på föreningsteknik och klubbens ledstjärnor.

Förkunskaper:

 • Du ska känna dig säker på att gå in till och vända alla hästar.
 • Du ska ha goda kunskaper om borstning, hovkratsning, sadling och tränsning.
 • Du trivs i stallet, gillar barn och vill lära dig mer om ledarskap.
 • Du känner till och följer stallets regler och rutiner.

Stalledarnas ansvar:

 • Du ska ta ansvar, vara en god förebild, välkomna alla och behandla alla med respekt.
 • Du ska reagera om du ser att någon inte mår bra, är utsatt på något sätt eller om något inte fungerar, genom att meddela det till ridlärarna.
 • Du ska passa tider och meddela om du inte kan komma.
 • Du ansvarar för att byta med någon om du inte kan komma.
 • Du ska ha en nära kontakt med ridlärarna och våga ställa frågor.

Kontinuerlig utbildning

Stalledare har utbildningsträffar ca 1 gång per månad. Utbildningen innefattar bl.a. SRKs ledstjärnor, stalltjänst, lättare sårvård, longering och ridning. Utbildning gällande ledarskap ingår varje dag man är stalledare.

Under påsk och jullov erbjuds stalledarna hästhyrning/kurs till reducerat pris.

Årlig uppstartsutbildning

I slutet av sommarlovet bjuder ridskolan in stalledare till utbildning.

Information och inbjudan till denna utbildning läggs ut på hemsidan och om man stått på kölistan får man ett mejl med inbjudan. I samband med detta utbildningstillfälle planeras vilka stalledare som hjälper till på de olika dagarna och vilka grupper man blir knuten till.

Intresseanmälan

Du kan anmäla ditt intresse för att bli stalledare genom att mejla till ridhus@skerid.se. Du ställs då i kö. Rekommenderad miniålder för att bli stalledare är 12 år.

Dessa steg innefattar ett utökat ledarskap och ansvar.

I dessa steg tas inte nya elever in varje år, utan intaget beror på hur många elever som redan är i steg 1-3 sedan tidigare. Detta för att det ska finnas möjlighet att ta hand och utbilda elever på ett bra sätt. Intaget till dessa steg baseras både på ålder och hur länge man varit extra engagerad i klubben. Anmäl ditt intresse genom att maila till oss.

Generell beskrivning av utbildningsstegen

 • Steg 1 – Följer en elev i Steg 3 i utbildningen
 • Steg 2 a - Leder utbildningsaktivitet med stöd av mentor
 • Steg 2 b – Leder aktivitet självständigt
 • Steg 3 - Mentor till elev i steg 1

Utbildning

Allt eftersom eleven fått kunskaper i de olika delarna erbjuds möjligheter att välja aktiviteter man brinner lite extra för. En del vill bli ridinstruktörer, andra vill hjälpa till att döma på ridskoletävlingar, hjälpa till att anordna lokala/regionala tävlingar och så vidare. Elever i dessa utbildningssteg hjälper även till som helgassistenter, har stalljour, är ansvariga på lovuthyrningar eller hjälper till på Pay and ride/Pay and jump och lokala/regionala tävlingar som en del i utbildningen. Detta kan upplevas som tidskrävande, och därför är det viktigt att det finns en sund balans så att eleverna även orkar med sin egen skolgång. Vi vill ha en öppen dialog med alla våra ledare så de känner att de vågar berätta om det till exempel skulle vara mycket i skolan under en period. Vi anpassar aktiviteterna efter individen.

För elever som gått ledarstegen 1-3 finns möjligheten att specialisera sig. Det kan vara att vidareutbilda sig som ridungdomsledare med mål att bli ridlärare, bli ansvarig i en sektion eller i en aktivietet - allt efter önskemål.

De elever som gått ledarstegen 1-3 och specialiserat sig för att kunna hålla lektioner på egen hand ingår i klubbens vikariepool. De kan vikariera när någon ridlärare är sjuk och/eller ha egna grupper någon gång i veckan.

Dessa personer har bred kundskap om föreningen, kan genomföra lektioner enligt befintliga lektionsplaneringar och är med på kontinuerliga interna vidareutbildningar.

Är du inte intresserad av någon av ovanstående uppgifter utan drömmer om något annat - att bli dressyrdomare, hoppdomare eller banbyggare till exempel? Då kan föreningen stötta dig även i detta. Kontakta kontoret och berätta vad du drömmer om, så berättar de hur föreningen kan stötta dig.

Publicerad: 2022-08-04

Senast uppdaterad: 2023-03-29

Författare: Viktoria Enmark

Sponsorer