Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

 ”Jag kan göra saker du inte kan, du kan göra saker jag inte kan; tillsammans kan vi göra fantastiska saker. ”

Moder Teresa

Anläggningen

Vår anläggning finns på Hedensbyn i Skellefteå och hyrs av Skellefteå Kommun.

Här finns:

 • fyra stallar med 68 fasta stallplatser och 39 gästboxar
 • två isolerade, uppvärmda ridhus, varav ett med fibersand och ett med sand/spån som underlag
 • utomhusbanor och en liten terrängbana
 • ekonomidel med omklädningsrum, toaletter och kök

Stall:

 • Ridskolestall med spiltor och boxavdelning för totalt 41 hästar.
 • Medlemsstall för totalt 14 hästar.
 • Gäststall med 39 platser fördelade på 7 stall
 • Kulturstall med 13 boxar och Mullerum (samlingsrum)
 • Hälsoboden med två sjukboxar, behandlingsspilta och hovslagarplats.
 • Cirka 45 ridskolehästar och -ponnyer fördelade på ridskolestall och kulturstall

Maneger

 • Gamla ridhuset: 80 x 20 meter och 300 läktarplatser
 • Nya ridhuset: 70 x 24 meter och 300 läktarplatser

Kök och cafeteria

 • Bredvid ekonomisektionen finns ett klubbkök som alla kan använda och som är öppet när anläggningen är öppen.
 • Vid ridskoletävlingar säljs fika på ridskoleläkaren.
 • Vid större tävlingar säljs det fika och ev. mat i cafeterian på andra våningen vid den större manegen, alternativt ute i cafeterian vid hoppbanan.

Övrigt

 • Tre sadelkamrar, varav en i kulturstallet
 • Utrymmen för personal, administration och samvaro
 • Tre konferensrum/teorisalar av olika storlekar, som också kan användas för övernattning
 • Tre omklädningsrum med dusch förutom personalutrymmet
 • Klubbrum med soffor
 • Verkstad och förråd

Utomhus

 • Utomhusbana på 50x100 meter
 • "Gläntan", en framridningsbana i anslutning till utomhusbanan
 • Terrängbana
 • Hagar och paddockar

Ridvägar

 • Ridvägar i naturlig miljö som erbjuder möjligheter till ridutflykter.

Skellefteå Ridklubb är under ständig utveckling. Se nedan på pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

Hagar

Underlaget i hagarna har under många år varit undermåligt och styrelsen har jobbat länge för att kommunen ska åtgärda dessa. Arbetet påbörjades våren 2022 och beräknas vara färdigställt under 2023 Läs mer här Pdf, 1.7 MB.

Projekt SvRF

Framtid SRK- för ett tryggare stall med fler aktiviteter har vi sökt ett projekt hos SvRF. Vi har under hösten 2022 fler vuxna i stallet för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver.

Styrelse-utbildning

Föreningsstyrelsen har utbildning under året tillsammans med SISU om styrelsearbete. US/MINI har under terminen genomfört styrelsedagar tillsammans med SISU Västerbotten


Avslutade projekt


FibersandGenom ett projekt under vintern 2021/2022 genomfördes ett byte till fibersand i nya ridhuset. Vi tackar alla som gjort detta möjligt


Ny hemsida

Idrott online, som den gamla hemsida var uppbygg på, läggs ned vid årskiftet 22/23, samt att den gamla hemsidan upplevdes som svår att hitta.Den nya hemsidan är under uppbyggnad och vi har en grupp som arbetar med att bygga upp sidan. Den nya sidan ska innehålla relevant information, vara lätt att hitta i och ha formulä för anmälningar. Har du åsikter om innehållet? Kontakta kontoret

Ridhus-kort

För att använda anlägg-ningen behöver du ett ridhuskort. Se mer här.

Vill du boka ett ridhus?

Läs mer här om vad som vid gäller bokning

Behöver du uppstall-ning?

Läs mer om vilka möjligheter som finns för uppstall-ning


Tack för din feedback!

Publicerad: 2022-07-11

Senast uppdaterad: 2023-05-04

Författare: Maria Holm

Sponsorer