Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

"SRKs målsättning är att i den klassiska ridsportens anda skapa goda ryttare med positiva attityder"

Ridskola

Med sina cirka 700 medlemmar och 40-talet hästar är SRK en av landets största ridskolor. Alla veckans dagar pågår aktiviteter på anläggningen, från tidig morgon till sen kväll.

Klubbens ridinstruktörer leder arbetet med att lära barn, ungdomar och vuxna att rida och, inte minst viktigt, att umgås med hästar på ett respektfullt och säkert sätt. Det sker genom både praktiska och teoretiska övningar.

Ridskoleverksamheten är basen för klubben. Varje vecka genomförs ett 70-tal lektioner inklusive handikapplektioner och gymnasieutbildning.

Vi vill skapa goda ryttare med positiv attityd

Vår målsättning är att i den klassiska ridsportens anda skapa goda ryttare med positiva attityder. Vi erbjuder en allsidig utbildning med olika svårighetsgrader i disciplinerna dressyr och hoppning. Stor vikt läggs vid att eleverna ska lära sig att hantera hästen på ett respektfullt och säkert sätt.

RID- OCH HÄSTKUNSKAPS-SCHEMA

Terminsplanering för ridgrupperna - med hästkunskap

Vill du BÖRJA RIDA på Skellefteå ridklubb?

Läs mer om hur det går till och skicka in en ansökan!

Ridning är en svår sport med mycket att lära, inte minst är det levande djur som vi arbetar med. Här på SRK vill vi lära ut helheten, vilket betyder att det inte bara är tiden eleven sitter i sadeln som är viktig. För att kunna lära sig rida bra, måste man även lära sig om hästen, dess bakgrund, instinkter, skötsel och behov. Detta innebär att våra ridlektioner innehåller inte bara ridning utan även hästkunskap/teori.

För att utbildningen ska bli så givande som möjligt arbetar vi efter en läroplan som går ut på att ge eleverna en så allsidig och komplett ridsportsutbildning som möjligt. Eftersom alla hästar är olika individer med sina egna personligheter och temprament, så väljer ridläraren ut vilka ryttare som ska rida på vilken häst för att utbildningen ska bli så bra som möjligt. Har du särskilda behov pga skada eller dyl, så prata med ridläraren om vilken typ av häst som du behöver, för att kunna rida så gör vi allt vi kan för att anpassa.

I våra lektioner ingår bla sadling och tränsning, samt upp- och avstittning. Det kan ta olika lång tid att lära sig detta, men det kommer succesivt att gå fortare. Detta måste få ta tid, för mycket hjälp gör att inlärningen tar längre tid. Läs mer om hur en ridlektion går till under Börja rida.

Skellefteå Ridklubb erbjuder många olika typer aktiviteter. Se mer information under Ridskolan erbjuder.

Även Ungdomssektionen och Minisektionen anordar aktiviteter. På deras sidor kan du läsa mer.

Vissa av ridskolans extra aktiviteter är enbart tillgängliga för vissa ridgrupper. Detta beror på utbildningsnivå, ålder och antal platser som finns tillgängliga. Det står utskrivet i inbjudan vilka ridgrupper som omfattas av inbjudan.

Självklart försöker ridskolan att erbjuda olika aktiviteter så att det finns något för alla!

Här hittar du vilket gruppnummer det Pdf, 196.5 kB. är på din ridlektion.

Ridlärare

Deras uppgift är främst att planera och genomföra lektioner/akiviteter av olika slag, framför allt vanliga lektioner men även ridskoletävlingar, specialidrott, handikappridning, kurser, ridläger och extra ridlektioner för tex skolor och företag mm. De har även hand om hästarnas utbildning, skötsel och översyn av hästarnas foderstater.

Om en ridlärare blir sjuk, så sätt vikarie in. Det kan vara en av de ordinarie anställda ridlärarna eller en timanställd ridlärare som är utbildad internt och som känner hästarna väl och har bra kunskap om SRKs rutiner och lektionsplaneringar.

Ridlärarna har oftast flera lektioner efter varandra, så det finns sällan tid att prata eller ställa frågor före/efter lektionen. Finns det behov av att prata lite extra med ridläraren, skicka ett mail till kontoret så kan ridläraren ringa upp.

Stalledare - Extra hjälp i stallet

I stallet finns stalledare tillgängliga för att hjälpa till och svara på frågor från ridelever i stallet och på vissa ridlektioner - detta för att alla ska känna sig trygga och få hjälp vid behov. Du känner igen stalledarna på deras blåa jackor. Läs mer om stalledarna under Ledarskap. Självklart får man fråga även andra i stallet om hjälp!

Stalledare är ett ideellt uppdrag och ibland när någon av dessa personer blir sjuka kan det vara svårt att hitta ersättare, vilket gör att denna extra hjälp saknas.

Kontorspersonal

Kontorspersonalen svarar i telefon och på mail, sköter kölistor, fakturering, anmälningar till olika aktiviteter mm.

Stallpersonal

Stallpersonalen sköter utfodring, ut/insläpp av ridskolehästarna, mockning, skötsel av ridskolehästarna och utrustningen. De kan även vara medhjälpare på handikappridning

stora hästar

Våra ponnys

Hästar vi minns


Tack för din feedback!

Publicerad: 2022-07-11

Senast uppdaterad: 2023-07-29

Författare: Maria Holm

Säkerhet och trivselregler

Vi har säkerhet och trivselregler för alla i föreningen, under Detta styr oss kan du bla läsa vad som gäller dig som rider på lektion.

Sponsorer