Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Detta styr oss

En bild

Skellefteå Ridklubb är en ideell förening som styrs av sina stadgar, föreningens styrelse samt verksamheten som har tagit fram policys och regler för att det ska bli så bra och säkert för medlemmarna.

Läs igenom så att du har koll på det du berörs av!

Skellefteå ridklubb är en ideell förening

Verksamhet och budget bygger på det ideella engagemanget och utgör en helhet i föreningen. Medlemmarna i föreningen hjälps åt med arrangemang och aktiviteter. Tillsammans håller vi föreningen levande med ett stort utbud av aktiviteter.

Exempel på ideella årligt återkommande aktiviteter som är inkomstbringande är tävlingar (Ridskole och Lokal-regionala), Luciashow, Pay and Jump/ride, träningar/kurser, cafeteria och alla typ av försäljningar. Exempel på ideellt engagemang som håller kostnaderna nere i föreningen är stalljour,
bakning, utfodring och städdagar.

Båda av de ovanstående hjälper till att hålla priserna nere i hela föreningen, utan aktiviteter och dess inkomster skulle priserna gå upp för både ridelev och för de med egen häst.

Tillsammans bygger vi en hållbar förening som utvecklas i takt med samhället, där alla känner sig behövda och bidrar tillsammans mot uppsatta mål.


Tack för din feedback!

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2022-12-23

Författare: Viktoria Enmark

Sponsorer