Gå till innehåll
Skellefteå ridklubb
Skellefteå ridklubb

Medlemskap och försäkring

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring medlemskap hos Skellefteå Ridklubb. Skellefteå Ridklubb är tacksamma för att alla som stödjer oss via sitt medlemskap. Oavsett om man är ridskolelev, ryttare med egen häst, anhörig eller inte har någon anknytning alls.

Som medlem i Skellefteå Ridklubb har du godkänt och ska därmed följa klubbens regler och policy/styrdokument - se mer till vänster under "Detta styr oss".

Medlemsskapet gäller kalenderår, 1/1-31/12 i enlighet med SvRFs årsavgifter.

Skellefteå Ridklubb är glada över alla medlemmar och är du aktiv på någon av klubbens aktiviteter såsom ridelev, föreningskortsinnehavare el. dyl. ska du vara medlem i föreningen.

I ditt medlemsskap ingår en OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING läs mer här nedanför.

Vill du avsluta ditt medlemsskap maila kontakta kontoret så ordnar vi det. Vi skulle även bli tacksamma om du vill meddela oss varför du inte längre vill vara medlem, det är viktigt för oss i vårt fortlöpande utvecklingsarbete.

Har du frågor kring medlemskapet? Kontakta kontoret

Utdrag från stadgarna:

§ 10 Medlemskap
Fysisk person, som ansöker om medlemskap och erlägger årsavgift antas som medlem. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderättentill. Medlemskapet gäller tills vidare.

§ 12 Utträde
Medlem som underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Därmed har medlemskapet upphört.
Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.Erlagd årsavgift återbetalas inte.

Vi har följande medlemsskap


MedlemskapBeskrivningJunior


Till och med det är du fyller 20 år


Senior


Från och med det år du fyller 21 år


Familje-medlemsskap


För föräldrar och barn på samma adress, 1-2 vuxna och hemmaboende barn (juniorer.-se åldersindelning ovan) När barnet övergår till senior får de en egen fakutra på ett seniormedlemsskap.

Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.*

Vem gäller försäkringen för?

 • Medlemmar i förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet.
 • Deltagare i prova-på ridning vid enstaka tillfällen hos förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet och delatagare i integrationsprojekt anordnade av förening som ingår i förbundet.
 • Deltagare på ridläger anordnat av medlemsförening som ingår i Svenska
  Ridsportförbundet.
 • Ryttare, kusk eller medhjälpare som är tävlingslicensierad enligt Svenska
  Ridsportförbundet:s regelverk.


När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

 • aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund,
  medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening
 • aktivitet som medlemmen utför under verksamhetstid och som har ett direkt samband
  med ridning omfattas av försäkringen.
 • under enskild ridning och träning i Sverige
 • under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Med reservation för ändringar, aktuella villkor finns på Folksams hemsida.

HÄR kan du läsa mer om den gemensamma olycksfallsförsäkringen/ med länk till Länk till annan webbplats.
Villkor, Tilläggsvillkor, Skadeanmälan och Kontaktuppgifter Länk till annan webbplats.. (Länk till annan
webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Så anmäler du en skada

Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg
att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla skada på Folksams Länk till annan webbplats.
hemsida Länk till annan webbplats.

* Information från Svenska Ridsportförbundet

Här skickar du in ansökan om du vill bli medlem i föreningen. Om du börjar rida på ridskolan så skapas ett medlemsskap i samband med ridabonnemanget, så du behöver inte skicka in en separat medlemsansökan.

Medlemsansökan till Skellefteå Ridklubb
När du skickar in ansökan medger du samtidigt att klubben får debitera medlemsavgift årligen tills medlemskapet sägs upp.
Personuppgifter för sökande
Personuppgifter för sökande

Använder du Svenska Spel?

Koppla gärna ditt spelkort till Skellefteå Ridklubb via länken nedan för att ge vår förening ytterligare stöd

Handlar du på Granngården?

Både du och föreningen vinner på att teckna Granngårdens vinn-vinn-avtal. Du får rabatt och bonus, samtidigt som du stöttar
oss i föreningen ekonomiskt varje gång du handlar
på Granngården. Läs mer under Koppla medlemskap till en föreningen på länken nedan.


Tack för din feedback!